FC2ブログ
 
ブドヨ公演の記事
その後、以下の新聞にも私のブドヨ公演記事、インタビュー記事が掲載されました。

2007年7月5日、Solopos紙、Kridha D面(ジャワ語)、記事+写真
"Bedhaya Pangkur Kababar ing TBS"

2007年7月12日、Solopos紙、Kridha D面(ジャワ語)、記事+写真
"Michi Tomioka asli Jepang wasis mbeksa"
http://www.solopos.net/soft/index_detail.asp?id=17883

引用-------------------------------------------------------------

[Kridha] Edisi : Kamis, 12 Juli 2007 , Hal.D

Michi Tomioka
Asli Jepang wasis mbeksa

Kacihna jejere asli wong Jepang, pranyata Michi Tomioka wasis mbeksa bedhaya apadene beksan tradhisi Jawa liyane. Miturut pratelane Michi sawetara dina kapungkur, dheweke pancen wis sawetara wektu nyinau lan gladhen beksan-beksan tradhisi Jawa kang pepunjer saka Karaton Kasunanan Surakarta.

Ing babaran beksan bedhaya pangkur cakepan asli Karaton, sawetara dina kapungkur, Michi maragani pambeksa utama. Pasuryane minangka wong Jepang pancen ora bisa ngapusi atusan wong kang mindeng babaran beksan sasuwene sakjam iku.
Kacihna ngrasuk busana dodot, bathik cakrik parang lan asesoris busana tradhisi Jawa liyane, nanging pasuryane tetep nuduhake yen Michi iku dudu wong Jawa. Ananging nalika mbeksa, pranyata ora kalah luwes kalawan pambeksa liyane kang asli wong Solo.
Michi kang klairan Jepang taun 1966, ing taun 1996-1998 lan taun 2000-2003 sinau seni tradhisi Jawa ing Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Solo (saiki Institut Seni Indonesia utawa ISI Solo-red). Michi sinau beksan srimpi lan bedhaya ing Karaton Surakarta Hadiningrat. Dwija utamane swargi Sri Sutjiati Djoko Soehardjio lan Sulistyo Tirtokusumo.
Babaran beksan bedhaya pangkur sawetara dina kapungkur ora liya asile panalitene Michi kang disengkuyung dening API Fellowship saka Nippon Foundation kang tembayatan kalawan ISI Solo lan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Asile panaliten iku kaanggit dadi karya ilmiah asesirah Revaluing Javanese Court Dance (Srimpi and Bedhaya) in the Recent Social and Cultural Contexts. ::pra::
-----------------------------------------------------------------
※この情報はブログ「私の公演の写真/記事」(07/01)の欄にも追加しました。